Garson POS

#kafići #restorani #robnomaterijalno #normativi #fakturisanje #veleprodaja

Šta je Garson™?

Garson™ je softverski paket za vođenje kompletnog poslovanja ugostiteljskih objekata. Softver podržava rad sa Touchscreen ekranima i bežičnim (PDA) terminalima

Garson POS

Grafički prikaz restorana i rasporeda stolova, prepoznatljive slike artikala, evidencija različitih načina plaćanja, štampanje posebnih naloga za šank i kuhinju i prikaz dnevnog poslovanja garantuju na POS mestu precizan i brz rad.

Garson Backoffice

Garson Backoffice je moćan alat za vođenje i kontrolu poslovanja u ugostiteljstvu i izdvaja Garson u odnosu na sve ostale softvere slične namene na tržištu.

Garson FLY

Udaljeno ili mobilno poručivanje je primanje i izdavanje porudžbina i naplata računa direktno pored stola uz pomoć mobilnog uređaja (telefoni, tableti i posebni uređaji).

Garson Live

Android aplikacija za menadžere. Pregled dnevnog prometa po raznim kriterijumima, pregled svih aktivnih porudžbina, pregled važnih događaja.

Potrebno više informacija?

Posjetite oficijalni Garson website